| 1 | 2 |
  MV音乐录影带
 
 
             

相信自己未来

  上一道坡坡   爱走远(琪琪格)   风风雨雨相伴过        
属于你(刘斌)   下一道梁(张华敏)       (容榕)        
 
  电视片花包装
 
 
         

影视同期声

  星秀场   梦想成真   美丽梦工厂   综合片花集锦   数码明星学院
            (容榕)        
  记录片
 
 
  ~ 释迦牟尼佛教化的一生 ~
 
制作时间:2006年
制作方式:非线后期剪辑
说明:2006年10月联合国教科文组织于巴黎举办纪念佛教2550年大会,本片是为净空法师大会发言而准备的释迦牟尼佛生平简介。

  记录片
 
 
  ~ 宗萨钦哲仁波切北大佛学演讲 ~
 
制作时间:2007年4月
制作方式:DV拍摄剪辑
说明:2007年3月15~16日,宗萨钦哲仁波切在北京大学进行了关于《四法印》的精彩演讲,详情点击进入。

| 1 | 2 |